Plantenwerkgroep

Wie zijn wij?

Zonder planten is het leven op onze planeet niet mogelijk. Zij leveren ons o.a. voedsel en zuurstof. Wilt u weten hoe, dan kunt u lid worden van de  Plantenwerkgroep van IVN Oisterwijk.

Het lidmaatschap van deze werkgroep kan een eerste aanzet zijn tot een nadere kennismaking met deze boeiende wereld. Leden van de Plantenwerkgroep hebben naast een algemene belangstelling voor de natuur, ook de behoefte om hun passie en kennis over onze inheemse flora te vergroten.
 

Wat doen wij?

  • Het organiseren van werkgroepavonden waarin we kennis uitwisselen
  • Het inventariseren van planten in het veld
  • Het organiseren van thema-avonden rondom planten en bomen
  • Het organiseren en bijwonen van lezingen
  • Het organiseren van en deelnemen aan excursies
  • Het uitvoeren van inventarisaties voor de gemeente Oisterwijk en natuurbeheerders

Is uw interesse gewekt?

Wilt u er samen met ons op uit trekken om te genieten, te ontdekken en te inventariseren in natuurgebieden? Wilt u ook kennismaken met de interessante wereld van planten en bomen of uw kennis hierover uitbreiden? Wilt U zich laten verbazen en boeien door deze fascinerende, veelzijdige en wondere wereld?

De Plantenwerkgroep wil haar passie graag met u delen! Leden van IVN Oisterwijk kunnen lid worden van de Plantenwerkgroep. Meer informatie over het lidmaatschap treft u hier aan.

Bijeenkomsten

Van oktober t/m maart organiseren we een winterprogramma in de Pannenschuur, Lavendel 9, 561 WB Oisterwijk. Maandelijks is er een ‘thema-avond’ met veel interessante en leerzame onderwerpen, verzorgd door één of enkele werkgroepleden.

Van april t/m september hebben we een zomerprogramma. Maandelijks is er een wandeling naar een bijzonder gebied, inventariseren we gebieden etc.

 

Programma

Het programma van de Plantenwerkgroep treft u aan in de agenda.

Inventarisaties

Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het (op verzoek van particulieren en gebiedsbeheerders) inventariseren van natuurgebieden.
Bekendste voorbeelden zijn:

  • moddervelden,
  • Sparrenrijk en
  • de (herstelde) Voorste Stroom
  • het Staalbergven

De Plantenwerkgroep van IVN-Oisterwijk e.o. is door Erwin de Hoop, boswachter bij Natuurmonumenten, en zijn collega van Brabants Landschap, Mark Philipsen gevraagd inventarisatiewerkzaamheden te verrichten. Op deze vragen is positief gereageerd. De activiteiten zijn uitgevoerd door een aantal leden van de IVN-Plantenwerkgroep, die zich hiervoor vrijwillig hebben ingezet. De inventarisaties zijn beschreven in uitgebreide rapporten. Alle foto's in die rapporten zijn gemaakt door Wim Schoenmakers. Omdat de rapporten grote bestanden zijn, kan het even duren voordat de bestanden worden geopend.


Wilt u nog meer informatie over planten, kijk dan ook eens bij de Plantencursus