Plantenwerkgroep

De Plantenwerkgroep van IVN-Oisterwijk houdt zich bezig met het bestuderen van de flora in en rond Oisterwijk.

De doelstelling van de werkgroep is om op een gezellige manier met elkaar onze kennis van de flora te vergroten en te genieten van de mooie natuur in onze omgeving. Hiertoe komen we één maal per maand bij elkaar op de tweede donderdagavond van de maand.

In de wintermaanden hebben we een binnenprogramma in “De Nieuwe Burght”

In het voorjaar en de zomer gaan we naar buiten.

Tijdens deze bijeenkomsten staat naast het leren van elkaar, plezier en gezelligheid voorop. De deskundigheid van de deelnemers varieert hierbij van basiskennis tot redelijk veel kennis.
Dit is echter geen bezwaar want het uitgangspunt van onze werkgroep is dat we van elkaar kunnen leren en we vinden het leuk om elkaar hierbij te helpen. 

Activiteiten waar we ons mee bezig houden zijn bijvoorbeeld:

  • Het inventariseren van een bepaald gebiedje voor terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Brabants Landschap.
  • We zijn in 2018 gestart met het in kaart brengen van alle plantensoorten binnen de bebouwde kom van Oisterwijk.
  • We houden regelmatig een excursie naar een interessant natuurgebied in de omgeving.
  • In de wintermaanden nodigen we soms een deskundige maar meer nog willen we door onderlinge kennisuitwisseling onze deskundigheid proberen te vergroten.
  • We doen dit door regelmatig een bepaald onderwerp bij de kop te pakken en uit te diepen.

Ben je geïnteresseerd kom dan gerust eens langs om een kijkje te nemen.

Meer Informatie

Neem contact op met de coördinator:
Gijs van der Weerden
Email: g.vdweerden@home.nl
Tel: 0636204796