Lid worden

Lidmaatschapsvoorwaarden

Wij houden onze leden via onze digitale nieuwsbrief IVNieuwsgierig elke 4 weken op de hoogte van al onze activiteiten en het laatste nieuws uit de vereniging.
U krijgt korting op cursussen en kunt zich aansluiten bij de werkgroepen.

Als lid van IVN Oisterwijk melden we u ook aan bij de landelijke IVN organisatie. Van hen ontvangt u 4 keer per jaar het tijdschrift Mens en Natuur en een digitale nieuwsbrief (afmelding is altijd mogelijk).
U krijgt als lid ook 10% korting in de IVN webwinkel.

De contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt op dit moment € 19,00 per kalenderjaar.
Huisgenootleden betalen slechts € 8,50 per kalenderjaar.
Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u dat jaar contributie in verhouding tot het nog lopende aantal maanden van dat jaar.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

Lid worden

Neem contact op met de ledenadministratie: Cor Zijlmans, telefoon 0135286172, email: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl

U kunt ook het  Aanmeldingsformulier inclusief het machtigingsformulier hier downloaden en zelf afdrukken.
Na invulling en ondertekening kunt u de formulieren per post sturen naar het adres dat op de formulieren staat vermeld.
U kunt de ingevulde en ondertekende formulieren ook scannen en mailen naar: ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl
Ook wijzigingen in uw huis- of emailadres, telefoon- of banknummer kunt u, schriftelijk of via email, doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzegging van uw lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt steeds tot en met 31 december van enig jaar en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend voortgezet. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u dit doen door de ledenadministratie hiervan schriftelijk of via een email in kennis te stellen, uiterlijk 1 december.