Zeggeblad

Redactie

De redactie bestaat uit :  Loes Truijens, Mary van der Plank en Mieke Kroondijk

Kopij voor het Zeggeblad kan gestuurd worden naar redactiezeggeblad@gmail.com

Afbeeldingen 

Gelieve afbeeldingen ( bij teksten of los) in een zo groot mogelijke resolutie aan te leveren.. Graag de afbeelding noemen naar het bijhorende tekstbestand of naar het onderwerp van de afbeelding. In Word geplaatste afbeeldingen dienen ook apart als JPEG-bestand aangeleverd te worden.

Advertenties :

Zwart/wit advertenties zijn te plaatsen voor de volgende bedragen :

1/8 pagina e 7,- ; 1/4   e 14,- ; 1/2 25,-

Advertenties in kleur zijn te plaatsen voor de volgende bedragen :

1/8 pagina e 14,- ; 1/4   e 28,- ; 1/2 50,-

Zeggebladen 

Zeggeblad 2020 juni

Zeggeblad 2020 maart

Zeggeblad 2019 november

Zeggeblad 2019 Maart

Zeggeblad 2014 Jubileumnummer