Vrijwillig landschapsonderhoud Meijel

De werkgroep vrijwillig landschapsbeheer beheert een aantal kleine landschapselementen in Meijel.

Er worden per jaar ca. 6 werkdagen georganiseerd die duren van 9:00 tot 12:00 uur.

De volgende werkdagen zijn op:

  • Zaterdag 17 november 2018  bij de Visvijver Donk
  • Zaterdag 15 december 2018 bij de Visvijver Donk
  • Zaterdag 19 januari 2019 Plan Tulp bijwerken poel
  • Zaterdag 16 februari 2019 bij Visvijver Donk
  • Zaterdag 9 maart 2017 bij Visvijver Donk

Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

Ook als de lagere school een werkdag wil hebben wordt dit ondersteund (boven een foto van de werkzaamheden in 2015)