Werkgroep Kwallef van Vliek

Deze werkgroep zet zich in voor het onderhoud van de Kwallef (moestuin) die hoort bij Kasteel Vliek.

Voor de werkdagen zie bij Activiteiten