Werkgroep landschapsonderhoud

 

Werkgroep landschapsonderhoud

Deze werkgroep kan men het beste typeren als een groep mensen, die een aantal werkzaamheden op gebied van landschaps- of natuurbeheer uitvoert.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

Bijeenkomsten:
De coördinator plant de werkzaamheden en informeert de leden van de werkgroep. Hij overlegt met Willy Savelberg voor wat betreft de vaktechnische aspecten. De werkzaamheden vinden plaats op donderdagochtend.

Informatie:
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator van de werkgroep landschapsonderhoud, Fiel Van de Bergh, tel. 043-3644271 fielvandenbergh@hetnet.nl

Heeft u interesse om de leden van de werkgroep behulpzaam te zijn, vraag dan om informatie bij de coördinator.