Werkgroep landschapsonderhoud

Deze werkgroep kan men het beste typeren als een groep mensen, die een aantal werkzaamheden op gebied van landschaps- of natuurbeheer uitvoert.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

Werkdagen:
De coördinator plant de werkzaamheden en informeert de leden van de werkgroep. Hij overlegt met de mede-coördinatoren of raadpleegt deskundigen voor wat betreft de vaktechnische aspecten.

In principe wordt er elke donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur gewerkt door de leden van de werkgroep Landschapsonderhoud.

Informatie:
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator van de werkgroep landschapsonderhoud, Jo Lexis, tel. 06-29178733; jo.lexis41@gmail.com

Heeft u interesse om ook lekker in de natuur de handen uit de mouwen te steken en de leden van de werkgroep behulpzaam te zijn, vraag dan om informatie bij de coördinator.