Werkgroep activiteiten

IVN-Meerssen organiseert (meestal in het weekend) excursies, wandelingen en gezinsactiviteiten.

Presentaties of lezingen zijn meestal op maandagvond en donderdagavond.

Bij deze activiteiten is iedereen gratis welkom, ook niet-leden. Over het algemeen hoeft men zich niet aan te melden.

In het voorjaar is er een natuurcursus bestaande uit een binnenles en vijf buitenlessen, waarvoor wel betaald moet worden.

Activiteiten staan in het afdelingsblad de Haamsjeut, worden gepubliceerd op de website, in lokale media en op facebook.

Je kunt je ook via een mail aan het IVN-secretariaat (ivnmeerssen@gmail.com) aanmelden om onze Nieuwsflitsen per mail te ontvangen, waarbij je gewezen wordt op de eerstkomende activiteit.

Coördinator van deze werkgroep: Wim Derks, wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740.

De wandelingen, excursies en gezinsactiviteiten die de ‘Werkgroep activiteiten’ organiseert worden begeleid door ervaren natuurgidsen.

Tijdens een wandeling door de natuur ligt de nadruk op het genieten en beleven van de natuur en de cultuur. Er is ruimte om vragen te stellen aan de diverse gidsen over natuur-/cultuurervaringen.
Bij een excursie kan worden ingegaan op bijvoorbeeld de geologie van het landschap, het milieu, de diverse biotopen, amfibieën, vogels, zoogdieren, paddenstoelen, insecten, planten, struiken en bomen, culturele aspecten en historische achtergronden. Afhankelijk van het doel van de excursie wordt de nadruk op één of meerdere aspecten gelegd.

Meermalen per jaar, op maandag- of donderdagavond, worden lezingen of presentaties gehouden over onderwerpen aangaande natuur of hiermee verband houdende (actuele) onderwerpen.

Op aanvraag kan een wandeling of excursie verzorgd worden door een natuurgids van IVN Meerssen.

*IVN Meerssen heeft een paar wandelingen uitgewerkt, om op eigen gelegenheid te wandelen, o.a. langs de Curfsgroeve.

Ook een mooie wandeling naar de ‘Parel van het landschap, de Biesenberg’; samengesteld door Fred Erkenbosch, via deze link: Biesenberg