Activiteiten voor de Torenvalk

De TORENVALK; van een NATUURLIJKE BROEDPLEK in een KAST

VOORJAAR

Het Voorjaar nadert  weer langzaam, de dagen worden langer en er komt ook meer beweging in de NATUUR.

De oehoe en de bosuil zijn in januari-februari en maart al bezig met hun nestplek en eilegsel.

De TORENVALK gaat in maart-april opzoek naar een BROEDPLEK. Ze maken geen eigen nest dus zijn ze geheel aangewezen op een natuurlijke broedplek zoals een verlaten buizerd- of kraaiennest, richels van een gebouw of in een kerktoren. In de jaren 90 met tal van deze veelzijdige broedplekken, ging het goed met de TORENVALK. In Nederland toen zo’n 8000- 10.000 broedparen.

BESCHERMING

Door RENOVATIES van kerktorens en gebouwen werden de natúúrlijke broedruimtes ontoegankelijk gemaakt en liep de populatie met 1/3 terug.

Het was DRAMATISCH, het roer moest om. ONZE HULP was hard nodig. Beschermingsorganisaties, particulieren en vogelwerkgroepen hebben de koppen bij elkaar gestoken.

INITIATIEF

Een geweldig INITIATIEF: KASTEN MAKEN en PLAATSEN.

Al deze kasten die de afgelopen DECENNIA en NU in Nederland staan, zijn erg gewild bij de torenvalken.

Er zijn werkgroepen gevormd die de legsels monitoren en/of met het ringen van jongen bezig zijn.

Geweldige RESULTATEN, zeker als ik naar mijn eigen kasten kijk.

Zo kan de ontwikkeling van de populatie in beeld worden gebracht.

NAZORG

Het SCHOONMAKEN van bezette kasten, het ruimen van strooisel, voorkomt het rotten van de bodem.

De STABILITEIT van de kast CONTROLEREN.

 

Dit BESCHERMINGSPROJECT heeft AANDACHT nodig!

Ja, hoe MOOI kan het zijn om een STEENTJE bij te dragen.

Deze activiteiten worden uitgevoerd van OKTOBER  t/m eind FEBRUARI.

 

ONDERHOUD

Wij, werkgroep VOGELS

— maken de kasten schoon en brengen er vers strooisel van vlas, turfstrooisel of beukensnippers in aan.

— controleren de stabiliteit van de kasten met paal (ijzer of hout).

— kijken naar de bevestiging van kast en paal op 6 m hoogte.

 

VEILIGHEID staat VOOROP

Heel belangrijk, om deze werkzaamheden zeker met z’n TWEEËN uit te voeren omdat dit 6 m hoge kasten zijn.

 

KASTEN

Door de jaren heen zijn er een 30-tal kasten geplaatst in ULESTRATEN, SCHIMMERT en omgeving.

 

NIEUWE kasten

De samenwerking met grondeigenaars (agrariërs, fruitboeren, terrein-eigenaren en particulieren) is geweldig.

Ik krijg meteen toestemming om te plaatsen.

De TORENVALKKENKAST no. 25, vervoert op de aanhanger, krijgt weer een mooi plekje.

 

BESTAANDE kasten

— bezette kasten krijgen een laagje vers strooisel. Het oude strooisel kan een vast pakket en vochtig zijn en geeft houtrotting.

— onbezette kasten worden ook nagekeken.

Ze staan het hele jaar in weer en wind :

— het strooisel kan nat zijn.

— de kast kan leeg zijn of er ligt te WEINIG strooisel in.

— de kast wordt op stabiliteit gecontroleerd.

We gaan ervóór dat elke kast optimaal door de TORENVALK kan worden gebruikt.

 

WIL JE MEER INFO OVER DEZE EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP VOGELS?

Neem dan contact op met: