Activiteiten

Per half jaar wordt een activiteitenoverzicht opgesteld:

Activiteitenoverzicht

De werkdagen van de werkgroep Kwallef van Vliek:

Werkdagen in de Kwallef van Vliek