Nieuwsbrief

Vanaf januari 2017 stopt de IVN, afdeling Losser, met het vier keer per jaar uitgeven van de Natuurbode in zijn uitgebreide vorm. In de plaats hiervan wordt zes keer per jaar een nieuwsbrief rondgezonden, die veel beperkter van omvang is. In deze nieuwsbrief worden verwijzingen (links, URL's) opgenomen naar veel uitgebreider artikelen die op de website worden geplaatst. Hieronder volgen verwijzingen naar deze nieuwsbrieven.

(laatste wijziging 10 augustus 2017)

Voor de volledigheid staan hieronder nog verwijzingen naar de pdf-bestanden, zoals die door Dinant Wes naar de leden en donateurs zijn verzonden.
Nieuwsbrief mei-juni 2017
Nieuwsbrief maart-april 2017