Bijen

Doe mee!: ‘Wat zoemt er in mijn achtertuin?’

Laarbeek 6 april 2023

Het gaat niet goed met de wilde bij. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we ze kunnen helpen. Daarom is er de jaarlijkse Nationale Bijentelling, een project van Naturalis, Natuur&Milieu, LandschappenNL en IVN Natuureducatie, in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

We vragen iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd, terwijl bijen ontzettend belangrijk zijn voor bestuiving. 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Het doel is om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van de bijen in ons land. Onderzoekers gebruiken de resultaten om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Er moet zo’n 5 jaar achtereen geteld worden, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten. Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen.

Meedoen met: ‘Wat zoemt er in mijn achtertuin?’

Tel dan mee tijdens de Nationale Bijentelling op zaterdag 15 en zondag 16 april.

Kijk eerst even op www.nationalebijentelling.nl. Daar vind je een interessant filmpje. Bovendien kun je er een bijengidsje en een telformulier downloaden. Op het telformulier kun je lezen hoe je te werk moet gaan. Veel succes!

Ontdek meer over

Deel deze pagina