Publiekswandeling: Schevelingse Loop

Op zondag 12 februari 2023 organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling die leidt langs en door het beekdal van de Schevelingse loop en die van de Goorloop. Deze wandeling start om 10.00 uur vanaf de Croyse Hoeve, Croylaan 9, 5735 PB Aarle-Rixtel en duurt tot ca. 12.00 uur.

Gidsen zijn: Ria Nooijen, Piet Segeren, Henk van Beek en Giel Biemans (reserve)

 

Deze beekdalen zijn in de laatste en voorlaatste ijstijd uitgesleten door grote smeltwaterstromen. Ze worden geflankeerd door hoge dekzandruggen, die eveneens gedurende genoemde ijstijden zijn ontstaan. De beek kon door meandering en bij hoge waterstanden breedte-erosie veroorzaken en zich invreten in de randen van deze dekzandruggen, waardoor een scherpere steilrand ontstond. Veel van deze steilranden  waren ook het product van boerenarbeid. De boeren bemestten de akkers met plaggen uit de laagten, vermengd met de mest uit de potstal, waardoor deze akkers, in een proces van eeuwen, werden opgehoogd. Dergelijke steilranden  komen we ook tijdens deze wandeling tegen.

 

De hoge dekzandruggen worden al eeuwen als akker gebruikt, tot aan de dag van vandaag. Door de intensieve bewerking zijn ze in ecologisch opzicht van weinig waarde, met uitzondering van de gronden die tot het hier aanwezige biologisch tuinbouwbedrijf behoren. De beekdalen zijn in ecologisch opzicht juist wel waardevol, zeker die van de Schevelingse loop. De laatste jaren wordt hier door het Waterschap  steeds meer aandacht aan besteed, onder meer door de aanleg van ecologische oevers en poelen. Juist dit jaargetijde is uitermate geschikt om dit unieke beeklandschap te ‘beleven’. Uiteraard hebben we ook oog voor de flora en fauna. Kortom, het is alleszins de moeite waard om mee op pad te gaan.

 

Waar
Croyse Hoeve
Croylaan 9
5735PB Aarle-Rixtel
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Secretaris

secretaris IVN Laarbeek

Ontdek meer over

Deel deze pagina