Publiekswandeling: Het Moorselen/Keelgras

Op zondag 9 juni organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Het Moorselen en Keelgras, twee natuurgebieden tussen Lieshout en Mariahout. De wandeling start om 10.00 uur vanaf het tennispark aan de Provinciale Weg 22, 5737 GH Lieshout en duurt ongeveer 2 uur. Gidsen van IVN vertellen u over de historie, de waterhuishouding, het beheer van deze voedselarme gronden, de planten en dieren en de verschillende biotopen.

 

Het Moorselen

Het Moorselen is een natuurgebied tussen Lieshout en Mariahout, dat ongeveer 10 ha groot is.

Het bestaat uit drassige graslanden met sloten en poelen omgeven door wilgenbosjes. Het gebied is al zeer oud, het bestond al in de Middeleeuwen. Het was onderdeel van het domein Lieshout, dat in bezit was van de abdij van Floreffe. Rondom het gebied lagen diverse vennen. Daardoor stond het gebied een groot deel van het jaar onder water. Totdat men de Ginderdoorse Loop ging graven. Het gebied ontwaterde deels en er werd grasland van gemaakt, dat laat in de zomer werd gemaaid. Het hooi was voedsel voor het vee. Men liet er geen vee grazen, daardoor bleven de graslanden schraal en groeiden er vele soorten bloemen en kruiden. Het bleek onmogelijk om het gebied te ontginnen, gelukkig maar, want zo is de natuurlijke situatie blijven bestaan. Het Moorselen staat bekend om zijn vele soorten planten, met name orchideeën, zeggesoorten, kamgras, ratelaar en moeraskruiskruid. Er lopen reeën en hazen en er komen diverse soorten vogels voor, waaronder de geelgors en de rietgors.

 

Keelgras

Dit natuurgebied van ca. 6 ha ligt aan de overzijde van de Broeksteeg, de weg die Ginderdoor verbindt met Knapersven. Het was in de Middeleeuwen een moerassig gebied, dat al vermeld staat in een document van april 1246, geschreven door schout Hendrik van Herentals en bekrachtigd door Hertog Jan II van Brabant, onder de naam Keleghars. Na het graven van de Ginderdoorse Loop kwam het gebied droog te staan en werden er weidegronden aangelegd. Het onontgonnen deel werd gemeentelijk bezit van Lieshout. Die legde er een vuilstort aan. Later werd deze stortplaats, op een klein moerassig deel na, afgedekt met zand en beplant. Bovenop staat een uitkijktoren. Er leven diverse soorten vogels en er is een dassenburcht.

ANBI gegevens
Waar
tennispark
Provinciale weg 22
Lieshout
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Secretaris

secretaris IVN Laarbeek

Ontdek meer over

Deel deze pagina