Publiekswandeling: Eyckenlust.

Zondag 9 juli organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling naar het fascinerende, oude landgoed Eyckenlust. De start is om 10.00 uur vanaf de benzinepomp, Brugstraat 4, 5741 GT Beek en Donk. De tocht duurt tot ca. 12.00 uur. Tijdens deze wandeling vertellen gidsen van IVN over de geschiedenis van het kasteel en de bijzondere begroeiing en fauna van het natuurterrein.

Het gebied is ca 75 ha groot. Het vroegere kasteel werd in de Tachtigjarige oorlog verwoest, alleen het poortgebouw dateert nog van 1500. Het huidige huis is rond 1658 gebouwd en in 1812 gerenoveerd. Het is nog steeds bewoond door de familie De Jong. De portierswoning stamt uit 1870.

Onlangs tekende de heer Jan de Jong een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laarbeek, het waterschap, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het toekomstbestendig maken van Eyckenlust.

De naam Eyckenlust is te danken aan het grote aantal eiken. Maar op het terrein staan ook veel historische bomen, zoals de 200 jaar oude linden, de vele oude beuken, de zwarte walnoot, en een moerascipres. Enkele jaren geleden is er een inheems bos aangeplant.

Door het gebied stroomt de Aa, die een verbinding heeft met de gracht. Vanaf de Sluis begint een dode arm, het Aa-kanaal. Daarin zijn diverse waterdieren ontdekt door de IVN-waterwerkgroep, zoals de rivierdonderpad, de zwartbekgrondel en de marmergrondel, diverse baarssoorten, het bermpje en de kleine modderkruiper.

De natuurwaarde van het gebied wordt in hoge mate bepaald door de grote variatie en afwisseling in functies. Langs de Aa worden geregeld de ijsvogel en de grote gele kwikstaart waargenomen. De verspreid liggende bossen en bosschages, afgewisseld met open weilanden zijn aantrekkelijk voor zangvogels, spechten, blauwe reigers, roofvogels en kleine zoogdieren. De kruidlaag is gevarieerd, Door de rust, stilte en de lage dynamiek van het gebruik hebben zich op Eyckenlust deze natuurwaarden veelzijdig ontwikkeld

Werkgroepen
Waar
benzinepomp
Brugstraat 4
5741 GT Beek en Donk
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Secretaris

secretaris IVN Laarbeek

Ontdek meer over

Deel deze pagina