Cursussen en ledenactiviteiten

De natuurgidsen van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn organiseren cursussen en activiteiten voor leden en niet-leden. Hun doel is kennis over natuur en milieu te verspreiden en te verdiepen.

Intern richten deze natuurgidsen zich op de leden door:

 • het jaarlijks organiseren van een aantal lezingen;
 • enige bijscholingsactiviteiten;
 • excursies;
 • het jaarlijks ledenuitje.

Extern richten zij zich op geïnteresseerden buiten de vereniging door:

 • in het voorjaar en in het najaar een natuurcursus en/of thematische cursus te organiseren, die kan bestaan uit een aantal avonden en enkele excursies (bijvoorbeeld in 2016 een cursus over vleermuizen met twee theorie- en een excursieavond).

De natuurgidsen organiseren:

 • in samenwerking met andere organisaties lezingen voor zowel leden als niet-leden;
 • op verzoek van verenigingen of instellingen lezingen, eventueel met excursie;
 • om de vier jaar een uitgebreide, anderhalf jaar durende natuurgidsencursus voor nieuwe leden die actief willen worden in het IVN.

Voor de uitvoering van hun activiteiten beschikken zij over:

 • deskundige leden op diverse gebieden;
 • de mogelijkheid deskundigen van buiten de IVN-afdeling uit te nodigen;
 • een diaprojector, diaseries, enkele binoculaire microscopen en tentoonstellingsmateriaal;
 • gebruikmaking van een grote voorraad werkvormen en materialen, beschikbaar op het Landelijk bureau en bij het Provinciaal Consulentschap voor Natuur- en milieu-educatie.

Contact: René Wassenberg, coördinator Cursussen en ledenactiviteiten, tel. 06-53502223.