Bestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is de zorg voor het goed functioneren van de vereniging.
Op dit moment hebben we vacatures binnen het bestuur. Zo zoeken we een voorzitter en een secretaris. Heb je interesse in deze of een andere functie binnen het bestuur, neem dat contact met ons op.
Het bestuur van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn is als volgt samengesteld:

Voorzitter a.i. Harry Kerver mail: voorzitter@ivnhkr.nl
Secretaris Moniek Löffler en Anne France Zijsling mail: secretaris@ivnhkr.nl
Penningmeester Henny van Hamersveld mail: penningmeester@ivnhkr.nl
Bestuurslid/beheer Pim Bredschneyder mail: p.bredschneijder@ivnhkr.nl

IVN Heuvelrug en Kromme Rijn functioneert binnen het landelijk verband. Op provinciaal niveau is regelmatig overleg met andere IVN-afdelingen over gezamenlijke belangen en de beïnvloeding van het landelijk beleid.

Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met gemeenten, natuur- en milieuorganisaties in de regio.