Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht.

Taken vertrouwenspersoon

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Binnen onze afdeling is Sylvana Bouwens benoemd tot vertrouwenspersoon.
Zij is per mail te bereiken:   vertrouwenspersoon@ivnhkr.nl

Omgangsregels
Wij hebben afspraken gemaakt hoe wij binnen onze afdeling respectvol met elkaar willen omgaan in een plezierige en veilige omgeving. In het document Omgangsregels IVN Heuvelrug en Kromme Rijn leest u meer over onze normen en waarden.

Omgangsregels IVN Heuvelrug en Kromme Rijn