Over ons

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen (ongeveer 140) die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging met een hoofdkantoor in Amsterdam.

De vereniging organiseert activiteiten met als doel de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Beleef de natuur!

Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Activiteiten van de afdeling Helmond:

  • Organiseren van wandelingen en excursies voor leden en publiek
  • Organiseren van cursussen en lezingen /presentaties
  • Begeleiden van natuurprojecten op basisscholen en voor scoutinggroepen
  • Uitvoeren van werkzaamheden ihkv natuurbeheer
  • Uitgeven van een ledenblad / nieuwsbrief
  • Deelnemen aan tentoonstellingen en markten
  • Participeren in diverse gemeentelijke en regionale overlegstructuren
  • Samenwerking met andere natuurorganisaties en regionale IVN-afdelingen