Lid worden

Lidmaatschap IVN afdeling Helmond

Het IVN - Vereniging voor natuur- en milieueducatie - is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving.

Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud.

Zij leveren zo een bijdrage aan een beter leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente.

Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging.

Het IVN Helmond is aangesloten bij de landelijke IVN organisatie van ca. 17.000 leden.

IVN Helmond organiseert activiteit voor het publiek.

Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen.Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor de leden gaan hand in hand.

Lid worden kan op ieder moment, schriftelijk of telefonisch, bij de heer Theo Vliegenberg,  tel: 0492 - 559289 en mail: t.vliegenberg96@upcmail.nl 

Contributie per jaar:

Lid € 26,00 geeft recht op landelijk en afdelingsblad

Huisgenootlid € 7,00

Opgeven kan op elk moment

Opzeggen: vóór 1 november, bij de heer Theo Vliegenberg

Betalingen: rekeningnummer: NL02 RABO 0300 8445 49 t.n.v.: IVN afd. Helmond te Helmond.

Alle leden en donateurs kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten van de werkgroepen en lezingen.