Lid worden

Lidmaatschap IVN afdeling Helmond

Wil je lid worden van IVN-Helmond: hartelijk welkom, maar lees eerst onderstaande informatie door!

Het IVN - Vereniging voor natuur- en milieueducatie - is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving. Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud. Zij leveren zo een bijdrage aan een beter leefklimaat en aan de waardevolle natuur in onze gemeente. Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging.

IVN Helmond is aangesloten bij de landelijke IVN organisatie van ca. 25.000 leden. IVN Helmond organiseert activiteiten voor eigen leden en voor het publiek.

Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen.Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor de leden gaan hand in hand: Beleef de natuur!

Aanmelden: Lid worden kan op ieder moment, schriftelijk of telefonisch, bij de heer Theo Penders, tel. 06 50630018 of ditAanmeldingsformulier

te mailen naar:  ivnhelmond@gmail.com

Contributie per jaar: 

  • Lid € 28,00 geeft recht op het landelijke magazine Mens en Natuur en op het afdelingsblad en digitale Nieuwsbrief.
  • Huisgenootlid € 8,00  (geldt voor partner)

Aanmelden kan op elk moment. 

Opzeggen: vóór 1 november, bij de heer Theo Penders

Betalingen: rekeningnummer: NL02 RABO 0300 8445 49 t.n.v.: IVN afd. Helmond te Helmond.

Alle leden en donateurs kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten van de werkgroepen en de lezingen. Voor deelname aan cursussen geldt voor leden een aantrekkelijke korting.