Contact

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Helmond stuurt u een mail.
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook.


IVN Helmond beschikt niet over een eigen gebouw, maar maakt gebruik van het IVN-trefpunt De Koekoek in speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85, 5707 TK in Helmond.

Mailadres IVN-Helmond: ivnhelmond@gmail.com

Bestuur

Voorzitter
Ad Adriaans
tel. 0492 - 529222
E-mail: adadriaans@upcmail.nl

Secretaris
Theo Penders,tel. 06 50630018                                                                                E-mail: t.penders@upcmail.nl

Penningmeester
Rinus Swinkels
Tel. 0492 - 512926
E-mail: rinus.swinkels@gmail.com

Overige bestuursleden
Setty Vos
tel 0492 - 545649
E-mail: setty_vos@hotmail.com

Jan van Bommel
06-54378173
E-mail:  janvanbommel@mac.com

Werkgroepcoördinatoren

Vogels
Stephan Meijer
0492 - 548757
E-mail Stephan.Meijer@ssh.akzonobel.com

Natuurgidsen
(dhr) Anne Regts
tel. 0492 - 477392
E-mail: regts027@planet.nl

Schoolgidsen / Ledenblad
Hans van Hout
06-45640162    0492-551682
E-mail: ivn_helmond_redactie@hotmail.com

Jeugd-IVN
Maria Nijssen
0492 – 477392
E-mail:  maria.nijssen@planet.nl

PR
Marij van Gestel
E-mail:  perscontactivn@gmail.com

Cursussen / Lezingen / Seniorengroep
Setty Vos
0492 - 545649
E-mail:  setty_vos@hotmail.com

Landschapsbeheer
Ad Adriaans
0492 - 529222
E-mail:  adadriaans@upcmail.nl

Ledenadministratie

Theo Penders,tel. 06 50630018                                                                                E-mail: t.penders@upcmail.nl

Plantenwerkgroep
Theo van Loo
0492-535755
E-mail:  tjvanloo@upcmail.nl

Fotowerkgroep "Kieknauw!”

Jan van Bommel
06-54378173
E-mail:  info@kieknauw.nl