Florawerkgroep

De florawerkgroep is ongeveer 7 keer per jaar actief in het voorjaar, zomer en vroege najaar.
Als voorbeeld hoe de florawerkgroep werkt kunt u de inventarisatie lijsten opvragen bij de florawerkgroep.

De bedoeling is dat onze activiteiten duurzaam zijn.
De resultaten worden onder andere gebruikt voor het ontwerp van de natuurwaardekaart in Peel en Maas en bij ruimtelijke plannen.
Het voornaamste doel van de werkgroep is de ontwikkeling van gebieden volgen.

“Het voornaamste doel van de werkgroep is de ontwikkeling van gebieden volgen”  Daarvoor nemen de contactpersonen deel aan het gemeentelijk Groen Platform en overleggen in ons werkgebied over bermbeheer en andere duurzame florazaken.

 

Onze activiteiten bestaan uit determineren en inventariseren.
Professionals en amateurs zijn allemaal zeer welkom.
Er heerst een gemoedelijke en ontspannen sfeer in onze groep
Indien u interesse heeft om mee te doen met de werkgroep, wilt u dan uw naam en adres aan ons doorgeven en mail naar:florawerkgroep@ivnhelden.nl