Werkgroep Vogels

VogelwerkgroepWerkgroep
Enthousiaste vrijwilligers in de vogelwerkgroep zijn actief bezig met vogels in de vrije natuur. Dit doen zij met activiteiten als interessante excursies, vogeltellingen en nestkasten plaatsen. Maar ook met beschermings-werk en het uitwisselen van veel ervaringen.

Kennismaken met vogels
Als je wel eens naar vogels in de tuin kijkt, kun je je afvragen welke vogel zo prachtig zingt. En wellicht wil je meer weten over die bijzondere vogels in de polder, in het bos of in de duinen. Met de Vogelwerkgroep ontmoet je ze en beleef je bijzondere vogelmomenten. Neem daarom eens deel aan een vogelexcursie.

Vogelexcursie
De vogelexcursies zijn op de eerste zaterdag van de maand (september t/m mei) en op Koningsdag. Iedere liefhebber is welkom. Je bezoekt bekende natuurgebieden in de buurt zoals de Waverhoek en De Groene Jonker. Maar een excursie kan ook verder weg zijn zoals in de Waterleiding- duinen of de Oostvaardersplassen.

Vogelcursus, inventarisaties en tellingen
Daarnaast kun je een vogelcursus volgen die door de eigen leden wordt verzorgd. Ook leveren de vrijwilligers een bescheiden bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Zo telt de groep in het voorjaar elke 14 dagen de broedvogels van het natuurgebied de Waverhoek. Andere vogels die gevolgd worden zijn bijvoorbeeld huiszwaluwen, gierzwaluwen, stadsvogels en uilen. Verder doet werkgroep mee aan de jaarlijkse Tuinvogeltelling en EuroBirdwatch.

Kom onderstaand meer te weten over de afzonderlijke vogelactiviteiten.

Nr. Informatie
1 Cursus
2 Excursies
3 Gierzwaluwbescherming
4 Huiszwaluwbescherming
5 Inventaris en tellingen
6 Uilen
7 Beeld en Geluid

Communicatie
Volg de Vogelwerkgroepvia de activiteiten en het activiteitenboekje

Houd de lokale media in de gaten of benader bij vragen de contactpersoon.

Informatie
vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl

Impressie
Krijg onderstaand een indruk van de Vogelwerkgroep.

Item Informatie
Foto Werkgroep Vogels in beeld
Foto Buurtvogels in beeld 1-2

Naar Werkgroepen