Botshol

Varen op de plassen
Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten mag je alleen buiten het broedseizoen varen op de plassen. Met een eigen kano of gemotoriseerd bootje is dit echter niet toegestaan. De natuur wordt hierdoor teveel verstoord. Maar vanaf half juni is varen op Botshol wel toegestaan met roeibootjes die te huur zijn bij de familie Verweij en familie Jansen. Huur dus een roeibootje of ga mee met een roeitocht met IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Deze roeitochten worden begeleid door ervaren IVN-natuurgidsen die je graag met dit natuurgebied laten kennismaken. Ze vertellen je onder andere over het ontstaan van dit gebied, leggen uit wat de 'duivelsbeet' is en laten je kennismaken met prachtige vlinders en allerlei soorten vogels.

Botshol
                              Een roeitocht met een ervaren Natuurgids

Fort in de Botshol
Aan de westkant van Botshol ligt Fort in de Botshol. Dit fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Overigens is Fort in de Botshol alleen in naam een fort. Betonnen verdedigingswerken zijn op deze plek nooit gebouwd. Je ziet alleen een verhoging in het landschap. De Wandelroute Waverhoek komt langs het 'fort'. 

Natuurfilm Botshol 
De Natuurfilm Botshol 2015 geeft in een tijdsbestek van 5 minuten een prachtige indruk vanuit de roeiboot van de natuur dichtbij. Het landschap, het water en allerlei planten en dieren komen aan bod. De afdeling organiseert Botshol-roeitochten onder begeleiding van ervaren natuurgidsen. Zie voor meer informatie activiteiten 

Impressie
Krijg een indruk van Botshol via Botshol in beeld

Google Kaart en Earth
Bekijk Botshol via Google Kaart en Earth

Naar Natuur