Afdelingsblad

Ons afdelingsblad Bron6 verschijnt 4 keer per jaar.

In het lentenummer is ook het jaarverslag van het voorgaande verenigingsjaar opgenomen.

De laatste nummers  kan je hier in kleur downloaden.

Lente 2019 met jaarverslag
en agenda Alg. Ledenvergadering

Bron6 Lente 2019
Winter 2018 Bron6 Winter 2018
Herfst 2018 Bron6 Herfst 2018

Zomer 2018

Bron 6 Zomer 2018
Lente 2018 met jaarverslag
en agenda Alg. Ledenvergadering
Bron6-Lente 2018
Jubileumnummer 2017 Bron6 Jubileum 2017