Werkgroepen

Activiteiten van IVN Best worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld.

Klik – om te zien wat de werkgroepen doen – op de betreffende werkgroep hieronder.

Declaratie onkosten

Werkgroepen kunnen de door het bestuur goedgekeurde onkosten bij de penningmeester declareren door gebruik te maken van een van onderstaande formulieren.

Afrekenstaat Activiteiten

Afrekenstaat Wandelingen

Afrekenstaat Wandelingen op aanvraag

Declaratieformulier

Formulieren in Excel