Werkgroep Vogels

IVN Best heeft een kleine maar actieve vogelwerkgroep: VWG “De Pailjaart”. De leden komen enkele keren per jaar bij elkaar om te laten weten waar iedereen mee bezig is en om resultaten en mooie beelden uit te wisselen.

Binnen de VWG zijn een aantal subgroepen actief, waarbij ook andere IVN-leden zich kunnen aansluiten. Ook als je niet zo veel van vogels weet, ben je van harte welkom!

Wat doet VWG “De Pailjaart” zoal?

Iedereen kan meedoen aan de tuinvogeltelling die ieder jaar in januari wordt gehouden.

Gegevens van tellingen door VWG-leden worden doorgegeven aan landelijke instanties als Sovon en de Nederlandse Huiszwaluwenvereniging.

Verder wordt er incidenteel aan speciale projecten gewerkt, zoals in 2013 de telling van houtsnippen.

 

Coördinator: Marco Renes (e-mail: mrenes@onsbrabantnet.nl)