Werkgroep PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe verspreiding van het verenigingsnieuws en streeft hierbij de volgende doelen na:

Intern:

De leden informeren over het wel en wee van de vereniging en daardoor de betrokkenheid van de leden verhogen. We willen een actieve vereniging zijn en het ledenbestand minimaal op peil houden.

De leden verslag doen van gehouden activiteiten en hen interesseren om deel te nemen aan komende activiteiten.

De leden bewust maken van de omgang met de natuur.

Extern:

De vereniging onder de aandacht brengen van geïnteresseerden, waardoor er wellicht meer leden komen. Kortom: naamsbekendheid genereren.

Activiteiten onder de aandacht brengen van de bevolking en uitnodigen om deel te nemen.

De bevolking bewust maken van de omgang met de natuur.

De werkgroep doet dit door o.a.:

Voor een adequate uitvoering van haar werk:

Coördinator: Robine Deleij
e-mail: robine3d@gmail.com

Seizoenblad: Wil Pruijsen en Bas Kuiper
e-mail: seizoenblad.ivnbest@gmail.com

Webmasters: Wil Pruijsen en Jan Verduijn
e-mail: webmaster.ivnbest@gmail.com

Nieuwsbrief: Bas Kuiper
e-mail: nieuwsbrief.ivnbest@gmail.com

Facebook:  Louise Mak
e-mail: louise.mak@onsbrabantnet.nl

Contactpersoon bestuur: Robine Deleij