Leden

Wil je IVN Best steunen of deelnemen aan een van de werkgroepen, dan kun je lid worden van de vereniging.

Als lid van IVN Best ontvang je vier maal per jaar het Seizoenblad. Je bent tevens ingeschreven als lid bij het landelijk IVN en ontvangt dan 4 x per jaar het contactblad van het landelijk IVN Mens en Natuur.

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso.

Aanmelden als lid

Je kunt lid worden van IVN Best door het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen en het machtigingsformulier te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het op het formulier vermelde adres.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit vóór 1 december is opgezegd bij het secretariaat.

Contributie in 2023

De contributie per jaar bedraagt:

Bij betalen via automatische incasso krijgt het hoofdlid een korting van € 2,00.

De contributie kan ook worden overgemaakt op banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN Best.

ANBI

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doe je een donatie aan IVN of ben je lid en betaal je contributie, dan kun je de bedragen onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Ook bij schenkingen zijn de belastingregels voordeliger. Zowel voor de schenker als voor de ontvanger.
Op de website van de Belastingdienst is te lezen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om bedragen af te kunnen trekken van het belastbaar inkomen.