Werkgroep Jeugdactiviteiten

IVN Best heeft tientallen jaren een goed functionerend jeugd IVN gehad. Maar tijden veranderen en vragen om een nieuwe aanpak.

De jeugd is in onze visie een belangrijke doelgroep, waarvan we graag willen dat die actief bij de natuur wordt betrokken. Enkele jaren geleden hebben we een cursus “De groene woudloper” georganiseerd. De belangstelling was dermate groot dat besloten is vervolgactiviteiten te organiseren. In 2022 hebben we vier jeugdactiviteiten aangeboden, die drukbezocht en positief gewaardeerd zijn. In 2023 staan vijf activiteiten voor de jeugd in ons reguliere jaarprogramma aangekondigd.

De activiteiten zijn heel divers, volgen de seizoenen en vinden plaats op verschillende locaties. IVN-leden hebben de zorg voor de inhoud en de begeleiding ervan.

Ouders, grootouders en ook andere begeleiders zijn van harte welkom om deze activiteiten samen met de kinderen te beleven. De jeugd leert spelenderwijs veel over de natuur. Het doel is dat de kinderen plezier krijgen in het ontdekken van alles wat leeft en groeit en dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de natuur waarin ze leven.

Voor kinderen, (groot)ouders en begeleiders zijn de activiteiten gratis, behalve wanneer er extra kosten moeten worden gemaakt. Zijn (groot)ouders of begeleiders géén IVN-lid, dan geldt het gebruikelijke tarief.

Het complete programma is te vinden op deze website onder het kopje ‘activiteiten‘ en in het jaarprogramma. Voor alle activiteiten is aanmelden vooraf gewenst en dat kan via deze zelfde website.

Coördinator: Trees Cremers (e-mail: treesjecremers@gmail.com)
Leden: Jan Ackermans (e-mail: jan_ackermans@hotmail.com) en Marjel van Dijk (e-mail: marielvandijk@hotmail.com)