Over IVN Barneveld

Voor het IVN zijn vanouds zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 170 lokale afdelingen met zo'n 17.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad.

U kunt IVN afdeling Barneveld steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van € 12,- per jaar, leden betalen ten minste € 24,00. Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Meer informatie over de afdeling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Adres Telefoonnummer
Voorzitter Rien Brand

Johan Walburglaan 23

3771 KH Barneveld

0342-491310
Secretaris / 2e voorzitter Angelique Overbeek

Groeperlaan 8

3925 RE Scherpenzeel

06-45846216
Penningmeester Hans Boland Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld 0342-417415
PR & Publieksactiviteiten/2e penningmeester Jolanda Denekamp Hertenspoor 46, 3772 SG Barneveld 0342-492 916
Contacten werkgroepen

Martien Bakkenes

Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld 0342-490673

 

Bankrekeningnummer NL71 RABO 0385.5616.52 t.n.v. IVN Barneveld te Barneveld

 

 

Werkgroepen

Binnen afdeling Barneveld kennen we een groot aantal werkgroepen. Een werkgroep is een groep leden, die zich bezighoudt met een bepaald facet van het IVN-werk.

Werkgroep Coördinator en mailcontact Telefoon
Algemene vogelwerkgroep Daan Kuiper 0342-417810
Kinderen naar buiten Rien Brand 0342-491310
Natuurbeheer Hans Boland 0342-417415
Natuurfotografie Jaco van Toor 06-31165130
Natuurtuin Melie van den Brink 0342-415050
Planten Marja Barreveld 0342-444605
Scholen Barneveld Truus Boland 0342-417415
Scholen Lunteren Jan Hassink 0318-483568
Scholing Eduard Barreveld 0342-444605
PR & Publieksactiviteiten Jolanda Denekamp 0342-413983
Redactie Natuurlijkerwijze Hans Boland & Rob de Graaf 0342-417415
Vlinders René de Graaff 0342-423182
Vogels Barneveld Piet Boer 0342-417393
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica Aart Mulder 0342-478688
Vogels Kootwijkerbroek André van Reenen 06-49077728
Webmaster en Social media André van Reenen 06-49077728
Functie Naam Telefoonnummer
Persberichten voor publieksactiviteiten Jolanda Denekamp 0342-492 916
Administratie leden & donateurs Hans Boland 0342-417 415