Water

Wateroverlast? Haal de tegels uit uw tuin

Asten-Someren 15 augustus 2021

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van droogte of enorme kortstondige plensbuien. Met het vervangen van verstening door groen zorgt u dat het regenwater in uw tuin kan infiltreren en verminderen we de overbelasting van riolen en daarmee wateroverlast ter plaatse van het openbare terrein.

Nu zult u misschien denken, maakt mijn tuin nu het verschil? Privétuinen vormen een aanzienlijk deel van het grondoppervlak van onze dorpen en kunnen daarmee een aanzienlijke bijdrage leveren om wateroverlast te voorkomen.

En nee, als u geen groene vingers heeft is het niet nodig om uw gehele tuin vol te zetten met bloemen en planten. Indien u de (sier)tegels vervangt door basalt breuksteen met enkele bloembakken of borders helpt u al goed mee !

Uit onderzoek is gebleken dat een natuurlijke omgeving op verschillende manieren kan bijdragen aan de gezondheid van de mens. Oa. de geuren en kleuren maken van de tuin een fijnere plek om te zijn, en dat is goed voor je gezondheid!

Ook kunt u uw regenwater van uw woning en/of bijgebouw afkoppelen en hiervoor subsidie ontvangen ! 

Voor meer informatie, zie onderstaande links:

Gemeente Asten: Subsidie afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Subsidie afkoppelen hemelwater – Gemeente Someren

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater – Gemeente Deurne

Wat doet de gemeente?

Met behulp van operatie Steenbreek worden ook gemeente gestimuleerd om kritisch te kijken naar hun eigendom en om bij herinrichting rekening te houden met toekomstige wateroverlast, biodiversiteit en hittestress. 

Hierdoor worden ook steeds vaker asfaltwegen vervangen door klinkerwegen en worden infiltratie-riolen aangelegd, zodat het regenwater kan infiltreren in de bodem en niet wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook wordt gestreeft naar auto-luwe centrums, waar meer plaats is om bomen en ander groen aan te planten om zo meer schaduwplekken en biodiversiteit te creeëren. 

Ontdek meer over

Deel deze pagina