Werkgroep Vogels

Van oudsher organiseerde de afdeling algemene wandelingen door de natuur, waarbij zowel naar planten als dieren gekeken werd. In de loop der tijd echter ontstond behoefte aan meer gespecialiseerde excursies, bijv. gericht op vogels. Tevens kwamen meer gestructureerde inventarisaties, ook landelijk, in de belangstelling. Dit heeft er toe geleid dat in 1977 de Vogelwerkgroep werd opgericht. Het oorspronkelijke idee van wandelen door de natuur is echter nog steeds in de activiteiten terug te vinden.

Scholeksters

Het ervaringsniveau van de leden is variabel en gebrek aan kennis / ervaring behoeft geen belemmering te zijn om lid te worden. Wel is het gros van de activiteiten inventarisatiegericht en wordt een zekere mate van discipline verwacht als daaraan deelgenomen wordt. Meer informatie over de werkgroep vind je op de website van de KNNV-Assen: Vogelwerkgroep KNNV Assen

contactpersoon van de werkgroep is:  Hans Dankbaar,  hans.dankbaar@freeler.nl