Bestuur

Het bestuur van IVN-afdeling Assen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Frank Huisman voorzitter@ivnassen.nl
Secretaris Herman Spoelstra secretaris@ivnassen.nl
Penningmeester Herman Spoelstra penningmeester@ivnassen.nl
Algemeen Bestuurslid Clara Boer
Algemeen Bestuurlid Gertiena Michaëlis  gertiena@ivnassen.nl
Ledenadministrateur Ria Ton-Buitelaar ledenadministratie@ivnassen.nl
PR IVN-KNNV Assen Birgitta Marijnissen pr@ivnassen.nl
Webzaken Claudia de Boer webmaster.assen@ivn.nl