Privacy Verklaring

IVN/KNNV Assen verwerkt persoonsgegevens. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en wat uw rechten zijn?

In onderstaand document (.pdf) leest u de privacy verklaring van IVN-KNNV-Assen.

Privacy Verklaring afd Assen