Groeiplan

HET IVN-KNNV Assen GROEIPLAN : Samen groeien voor de natuur !

Sinds 2009 werken het IVN Assen en de KNNV Drenthe samen.

Ons doel is het verbinden van mens en natuur door deze samen te ontdekken, beleven en te beschermen. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de natuur. Dit doen we door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals wandelexcursies, lezingen, workshops, cursussen etc.

Maar ook door het mogelijk maken van natuurstudie en onderzoek naar bijvoorbeeld broedvogels, planten en insecten. Het idee is dat als je ziet en ervaart hoe mooi en interessant de natuur is, je dit moois ook wilt beschermen.

 Dit willen we bereiken door de volgende doelen na te streven:

Doel 1 – Duidelijke omschrijving van de overeenkomsten én de verschillende karakters van beide verenigingen.

Het IVN is vaak op educatieve wijze bezig voor een breed publiek, de KNNV richt zich vooral via studies op bepaalde specialismen zoals vogels, planten of insecten.

Middelen: Via duidelijke content op bestaande en nieuwe mediakanalen

Doel 2 – Groei van het aantal leden (met speciale aandacht voor actieve en jongere leden)

Middelen: Actieve ledenwerving tijdens en na activiteiten, regelmatige vertegenwoordiging bij groene evenementen in en rond Assen, het tijdig aankondigen en delen van activiteiten middels de mediakanalen, het lidmaatschap aantrekkelijker maken en de voordelen goed communiceren. Het ondersteunen/begeleiden van leden die een bestuursfunctie ambiëren.

Doel 3 – Het uitbreiden van activiteiten voor scholen, kinderen en de jeugd

Middelen: Het opnieuw leven inblazen van Scharrelkids – de jeugdafdeling van het IVN_KNNV Assen – met tal van interessante en leuke evenementen, het aanbieden van lezingen en activiteiten voor scholen als aanvulling op het Duurzaamheids Educatie lesprogramma van het DCA.

Doel 4 – Het oprichten van meer werkgroepen

Middelen: Leden de mogelijkheid geven om hun passie met anderen te delen in werkgroepen voor bijvoorbeeld paddenstoelen, natuurfotografie of vlinders.  Zorgen voor continuïteit door minimaal twee ‘trekkers/doeners’ per werkgroep te vinden. Periodiek overleg van de werkgroepen met het bestuur/bestuursleden. Ondersteuning vanuit het bestuur voor goede initiatieven.

Doel 5 – Meer samenwerking en contact met de groene verenigingen/organen in Assen en omgeving

Middelen: Het opstellen van een gezamenlijke groene agenda, het houden van regelmatig contact en mogelijk uitwisseling/ondersteuning van elkaars activiteiten/doelen/thema’s.

Doel 6 – Meer activiteiten organiseren waar onze doelgroepen behoefte aan hebben

Middelen: Het in stand houden van succesvolle activiteiten, het herhalen van succesvolle activiteiten uit het verleden (zoals de natuuracademie) én het toevoegen van goede ideeën die worden aangedragen, met een brede benadering tot op wijk- of straatniveau. Inspiratie moet vooral voortkomen uit  een grootschalige enquête die op de planning staat.

Doel 7 – De communicatie verbeteren en uitbreiden

Middelen: De bestaande communicatie uitbreiden met moderne sociale media door het opstellen van een mediaplan met goede, actuele, regelmatige en afwisselende content. Hiermee moeten vooral kinderen en de jeugd beter bereikt worden. De mediakanalen moeten laagdrempelig, toegankelijk en reactief gemaakt worden.

Doel 8 – Voortgang van dit Groeiplan bewaken (taak van bestuur)

Middelen: Per doel tijdelijke werkgroepen aanstellen om de genoemde doelen te bereiken. Het voorlopig opnemen van het Groeiplan als vast agendapunt in de bestuursvergaderingen tot de doelen gerealiseerd zijn.