Werkgroep Nestkasten

Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw worden de nestkasten in het Asserbos onderhouden en geïnspecteerd. Arie Huisman is hiermee begonnen en hij kreeg in de jaren 90 hulp van zijn zoon Frank. In 2020 is Kris Schepp erbij gekomen. Kris heeft in 2021 het stokje over genomen van de familie Huisman. Herman Spoelstra helpt sinds 2022 mee met het onderhoud en de inspectie.

Wat doet de werkgroep Nestkasten?
De werkzaamheden starten ieder jaar begin maart met het inspecteren van alle nestkastjes. We repareren of vervangen de kapotte nestkasten en maken de kasten schoon. Na de schoonmaak zijn de nestkasten klaar voor hun nieuwe bewoners. Begin mei bekijken we de kasten opnieuw. Tegen die tijd is het broedseizoen in volle gang. Van ieder nestkastje noteren we de vogelsoort en het aantal jongen en eieren. Als er al jongen zijn, noteren we ook de leeftijd. Dit is van belang omdat sinds 2020 de jongen in de kasten geringd worden. Hierbij wordt de soort, het gewicht en de leeftijd genoteerd. Als de ouder op het nest zit, krijgt deze ook een ring. Het doel is om uiteindelijk een beeld te krijgen van de verspreiding van de vogels die in het Asserbos broedden. We hebben al een terugmelding uit het Dwingelderveld!
We geven alle gegevens door aan SOVON en aan het Vogeltrekstation. Deze organisaties hebben een grote database met alle broedvogel- en ringgegevens uit Nederland.

Nestje Nestkast WG

Hulp gevraagd
Om dit project voort te kunnen zetten, kunnen we nog wel wat hulp gebruiken voor het controleren en onderhouden van de kasten en het ringen van de jongen. Hierbij geldt ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’. Het zou fijn zijn als er mensen zijn die mij één of twee dagen per jaar kunnen helpen. Meer mag natuurlijk altijd! Het zijn actieve dagen. De route waarlangs de kasten hangen, is ongeveer 5 km lang. De kasten hangen allemaal op 3-4 meter hoogte; ze worden met de ladder geïnspecteerd. Voor het sjouwen van de spullen mogen we van de kinderboerderij een kruiwagen lenen. Dat scheelt een hoop! Er worden jaarlijks ongeveer 5 bezoeken uitgevoerd.

Heb je interesse om te helpen of lijkt het je wel leuk maar weet je het nog niet zeker? Dan kan je geheel vrijblijvend een dagje meelopen om het eens te ervaren.
Hiervoor kan je contact opnemen met Kris Schepp: krisschepp@gmail.com.

Ringen vogels Nestkasten WG