Assen
Beleid & Organisatie
zondag04apr2021

Verslag IVN jaarvergadering 5 okt.2021

Kort verslag IVN-Jaarvergadering 2021 op 5 oktober 2021. 

Op 5 oktober hebben we onze (uitgestelde) Jaarvergadering gehouden.

In het kort hieronder een verslag van de belangrijkste besproken punten. Er waren 19 leden aanwezig.

Allereerst werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet: Joop Smittenberg, Bert Broekman en Edwin de Jonge.

De Jaarrekening-2020 is goedgekeurd en de nieuwe kascommissie 2021 bestaat uit Frits de Bos en Everhard Reckman. Eveneens is de Begroting-2022 goedgekeurd, waarbij is besloten dat de contributie in 2022 gelijk blijft als in 2021, te weten € 24,00. Aan de penningmeester is décharge verleend. Eveneens is het bestuurlijke Jaarverslag-2020 goedgekeurd.

Als nieuw bestuurslid is Frank Huisman benoemd. Hij heeft zich kort voorgesteld.

Frank heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe Beleidsplan (of het meerjaren Activiteitenplan) en ons uitgenodigd om hier actief in mee te denken. We hopen onze Activiteiten weer in de herfst en volgend jaar op te starten, indien Corona dit mogelijk maakt. 

Na afloop even gezellig napraten met wat hapjes en een drankje, terwijl Frank Huisman ons daarna zijn collectie met zwammen liet zien.