Zeven natuurgidsen vertellen vol passie over hun gebied

Groen in de Metropool

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een dynamisch gebied met een sterk groeiende behoefte aan woningen, voorzieningen, voedsel, infrastructuur en recreatiemogelijkheden. De MRA strekt zich
uit over de provincies Noord-Holland en Flevoland en beslaat in totaal 33 gemeenten. De oppervlakte van het gebied is ruim 2.500 km2 en het herbergt ruim 2,3 miljoen mensen. Het inwonersaantal van de MRA zal naar verwachting groeien met ca. 250.000 in 2040. Amsterdam en omstreken worden bovendien door een stijgend aantal recreanten en toeristen bezocht (ruim 20 miljoen per jaar). De tumultueuze (economische) ontwikkelingen in de MRA maken bewustzijn over natuur en landschap in de regio extra belangrijk! Zo kan een evenwichtige balans tussen groei en groen worden geborgd.

Met deze verzamelbundel van landschapsverhalen wordt gepoogd om het bijzondere groen van de MRA in de schijnwerpers te zetten. Niet door allerlei citaten uit beleidsstukken of onderzoeken te herhalen, maar door inspirerende natuurgidsen aan het woord te laten! Deze natuurgidsen zijn
verbonden aan een lokale IVN-afdeling en gespecialiseerd in natuureducatie- en beleving. In totaal zijn zeven natuurgidsen geïnterviewd actief zijnde in verschillende gebieden van de MRA. Aan de hand van hun persoonlijke belevingen, bijzondere anekdotes en specifieke ervaring en expertise zijn de landschapsverhalen opgetekend.
Hopelijk dragen deze landschapsverhalen bij aan een brede waardering voor natuur en landschap in de MRA, van overheid tot bedrijfsleven, van inwoner tot toerist!