ANBI status

Ook IVN Amstelveen heeft de ANBI-status

Anbi logo IVNIn 2008 is ook IVN Amstelveen door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kan je onder voorwaarden dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Uitgebreidere informatie over een ANBI en de fiscale voordelen vind je hier.

Alle IVN-afdelingen zijn zelfstandige rechtspersonen en zijn daarom volgens de belastingdienst zelf verantwoordelijk voor de publicatieverplichting om de ANBI-status te krijgen en/of te behouden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) bepaalt sinds 2014 dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Deze uitvoeringsregeling bepaalt dat een ANBI de hieronder vermelde gegevens op haar website publiceert:

Naam (publiek) IVN Amstelveen
Naam(statuten) IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Amstelveen
RSIN* 816610708
Adres (corresp.) Riek Blokland Paterlaan 19, 1183 WL Amstelveen
E-mail ivnamstelveen@live.nl
Website http://www.ivn.nl/afdeling/amstelveen
Doelstelling IVN Amstelveen werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we in Amstelveen met ruim tweehonderd leden en donateurs. IVN Amstelveen werkt daarbij samen met verschillende partners, zoals de afdeling Natuur- en Milieueducatie van de Gemeente Amstelveen en met de Agrarische Natuur Vereniging De Amstel.
Beleidsplan Het beleid van IVN Amstelveen is er op gericht om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur. Dit doen wij onder andere door het organiseren van rondleidingen, cursussen, jeugdactiviteiten en het publiceren van wandel- en fietsroutes. De door onszelf opgeleide Natuurgidsen spelen daarbij een belangrijke rol.

Zie ook de 1.2_statuten_2.pdf

Bestuur Zie hiervoor de contact pagina  en op de pagina Organisatie en beleid onderdeel 1.4_organisatie_afd_amstelveen_2020.pdf
Beloningsbeleid Alle leden, dus ook het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Verslag uitoefende activiteiten Zie voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten het jaarverslag_bestuur_en_werkgroepen_2021.pdf
Financiële verantwoording Zie voor de financiële verantwoording:

financieel jaarverslag 2022

financieel_jaarverslag_2021_website.pdf

 

* Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer