Subsidie Jong Leren Eten

Met de subsidieregeling Lekker naar buiten! kunnen kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor bijvoorbeeld een IVN moestuinlespakket (drie gastlessen en diverse materialen) of een set moestuinmateriaal. Per locatie is een maximumbedrag beschikbaar.

‘Met deze bijdrage willen we bereiken dat kinderen en jongeren leren om gezonde en duurzame keuzes te maken rond voeding”, vertelt programmacoördinator Ellen Leussink van Jong Leren Eten. “Belangrijk is dat scholen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan les op een boerderij, de aanleg van een eigen moestuin of een kookworkshop. De bijdrage kun je inzetten voor bijvoorbeeld het inhuren van een gastdocent, materiaal voor een moestuin, ingrediënten voor een kookles of voor entreegeld bij een bezoek aan een kas of molenaar.’

Spelregels 

Aan de subsidie Jong Leren is een aantal spelregels verbonden. Zo is er een maximumbedrag beschikbaar per groep, per activiteit en per locatie. Verder geldt het principe van ‘op is op’. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden moet de juiste besteding van de subsidie worden verantwoord.

Aanvraag scholen

Tot en met dinsdag 19 april staat de Lekker naar Buiten! stimuleringsbijdrage voor scholen weer open. Voorafgaande jaren ging de regeling open in september, maar dat is nu verplaatst naar maart. Alle scholen in het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Met de bijdrage kun je als school gaan moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie kan maximaal € 2.000 aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Aanvraag kinderopvang

De beschikbare stimuleringsbijdrage voor de kinderopvang is vier jaar lang elk jaar ruim 56.000 Euro. De stimuleringsbijdrage is per coach Gezonde Kinderopvang maximaal € 500. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang. Deze subsidieregeling kun je als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan spullen voor een moestuin of hulp bij een kookles. Coaches die de subsidie eerder hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag nu nog een keer gebruikmaken van de subsidieregeling.

Benieuwd wat jij allemaal kunt doen? Ga naar http://www.eengezondestart.nl/subsidie en vraag de subsidie aan! In 2022 zijn er drie momenten waarop een coach Gezonde Kinderopvang de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! kan aanvragen. Dit zijn: 16 februari, 11 mei en 14 september.

Wil je in aanmerking komen voor de bijdrage, maar ben je nog geen coach Gezonde Kinderopvang? In 2022 worden weer train-de-trainers Een Gezonde Start gegeven. In deze tweedaagse training leer je werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefen je trainings- en communicatievaardigheden en doe je actief kennis op over leefstijl. Kijk voor meer informatie op www.gezondekinderopvang.nl en meld je aan.