Onderzoek naar buitenlessen

Buitenles is niet alleen heel leuk, maar ook nog eens goed voor kinderen. En leerkrachten en leerlingen wíllen vaker buiten les. Lees hieronder meer over de onderzoeken die naar buitenlessen gedaan zijn:

Zowel leerkrachten als leerlingen willen vaker buiten les

Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven, zo blijkt uit het onderzoek van DUO. Ze denken dat leerlingen graag buiten les zouden hebben, en dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75% binnen en 25% buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5% binnen en 0,5% buiten. Goed nieuws: tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Vakken als natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en gym lenen zich volgens leerkrachten goed voor een buitenles.

Download het onderzoeksrapport

Download de factsheet: Waarom leerlingen graag buitenles willen

Meer bewegen = beter presteren

Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.

Download het onderzoek

De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen

Whitepaper over de positieve impact van groene schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en biodiversiteit.

Download de whitepaper