Training

Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat medewerkers en idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren benutten. Niet iedereen voelt zich echter voldoende toegerust om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. Sommige vrijwilligers hebben weinig ervaring met de zorg, terwijl medewerkers het gevoel hebben te weinig van de natuur te weten. 

IVN biedt diverse trainingen en workshops om deze drempels weg te nemen. We bieden basiskennis en bespreken praktische tips over hoe je de natuur naar binnen kunt brengen. Vaak kan dat al door eenvoudige, kleine handelingen: een madeliefje bij een kopje koffie bijvoorbeeld. Het succes wordt bepaald doordat je er met z’n allen voor gaat.

Training Grijs, Groen & Gelukkig

Deze training over ‘waarom’ en ‘hoe’ zorgt voor meer gedragenheid voor natuur onder zorgmedewerkers.

Meer informatie>

Training Natuur en dementie

Een praktische training voor mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers waarin je leert hoe je mensen met dementie de natuur laat beleven via hun zintuigen.

Meer informatie>

Trainingen Groen verbindt

Een palet met workshops over groen, natuur en natuurbeleving, inzet vrijwilligers en de wetenschap.

Meer informatie>

Training Natuur doet goed

Een praktische training voor mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers over manieren waarop je mensen de natuur laat beleven.

Meer informatie>