Partnergemeenten Tiny Forest

IVN werkt de komende jaren samen met 42 partnergemeenten. Samen met deze gemeenten leggen 134 Tiny Forests aan. Op deze pagina zie je wie onze huidige gemeentepartners zijn en hoe deze groep tot stand kwam. Daarnaast kan je natuurlijk als gemeenten samen met IVN een of meerdere Tiny Forests aanleggen. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Wie zijn onze partnergemeenten?

Op 7 februari 2018 kreeg IVN Natuureducatie een bijdrage van €1,85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor het planten van 100 Tiny Forests met een buitenlokaal. Een belangrijk onderdeel van ons plan was het werven van partnergemeenten met wie we deze minibossen gingen realiseren. Gemeenten spelen een sleutelrol in het Tiny Forest-programma. Ze helpen met het zoeken van geschikte locaties, delen hun netwerk, zorgen voor interne afstemming en dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van de minibossen.

De werving en selectie is achter de rug en we hebben nu samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 42 partnergemeenten. De onderstaande kaart laat zien met welke gemeenten wij samenwerken.

Tiny Forest Gemeenten oktober 2019 zonder eindhoven

Partnergemeenten Nationale Postcode Loterij:
In 2018-2019 selecteerde IVN gemeenten: Alkmaar, Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Den Helder, De Ronde Venen, Dordrecht, Ede, Eijsden-Margraten, Goes (samen met Middelburg, Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland), Groningen, Hardenberg, Hendrik Ido Ambacht, Hoogeveen, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Roermond, Smallingerland, Tilburg, Tynaarlo, Uithoorn, Utrecht, Weert en Zaanstad als de eerste 27 partnergemeenten.
Samen met deze gemeenten leggen we 93 Tiny Forests aan voor eind 2022.

Wethouder Kiki Hagen (groen) reageert enthousiast is enthousiast over het feit dat De Ronde Venen Tiny Forests krijgt. ,,Fantastisch nieuws! Een minibos draagt een steentje bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het is door de verschillende bomen een prettige leefomgeving voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast is het ook een plek waar kinderen in contact komen met en leren over de natuur. Dat willen wij natuurlijk graag in onze gemeente!’’

Geert Gabriëls, wethouder gemeente Weert, vertelt over de Tiny Forests in zijn gemeente.

Accepteer cookies
Provinciale partnergemeenten:
Dankzij de financiële bijdrage van provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel konden we met nog 15 gemeenten een partnership sluiten. Samen met Almelo, Boxtel, Breda, Dongen, Enschede, Halderberge, Helmond, Hengelo, Moerdijk, Nijmegen, Oirschot, Oss, Rheden, Roosendaal en Winterswijk leggen we de komende jaren minimaal 32 Tiny Forests aan.

Zuid-Holland
Ook Zuid-Holland biedt een financiële bijdrage. Deze financiering biedt ruimte om nog 16 gemeentepartners in Zuid-Holland te selecteren in de periode van januari 2020 t/m begin 2021. Deze partners leggen 3 Tiny Forests per gemeente aan en dus 48 in totaal. Heb je interesse? Geef het door aan Sjoerd Luiten, projectleider Tiny Forest Zuid-Holland. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik als gemeente meedoen met Tiny Forest?

Werk je bij een gemeente, en wil je samen met IVN Tiny Forests aanleggen? Vul het contactformulier in, dan helpen wij je graag!

Wat kost een Tiny Forest en wat krijg ik daarvoor?

Het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny Forest kosten € 22.000.

Stap Onderdeel Personeel Materiaal Inhuur Subtotaal
1 Projectteam vormen € 1.500 - - €1.500
2 Locatie vastleggen € 1.000 - - €1.000
3 Betrekken buurt en school € 2.500 - - € 2.500
4 Planten bos € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 10.000
5 Bosbeheer en buitenles € 500 € 500 € 500 € 1.500
6 Educatie, gebruik en beleving € 1.000 € 2.000 € 500 € 3.500
7 Communicatie en PR € 1.000 € 1.000 - € 2.000
  Totaal  € 9.500 € 7.500 € 5.000 € 22.000

Voorbeeldbegroting Tiny Forest (200 – 300 m2), indien de ondergrond gras is. Als ondergrond tegels of asfalt is, wordt het duurder.

Wat bieden wij gemeenten?

 • Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan (download) per bos doorloopt.
 • Begeleiding van de scholen in jouw gemeente om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles volgens het stappenplan voor scholen (download)
 • Inzet van het netwerk ten behoeve van de werving van vrijwilligers;
 • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
 • Begeleiding bij het opstellen van een beheerplan met gemeente, buurtbewoners en gemeente. Dit plan regelt en waarborgt de instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg. IVN helpt bij het opstellen van het beheerplan (download), maar is geen onderdeel van de uitvoering.
 • Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2-opslag.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte hovenier. Alle komende Tiny Forests worden aangelegd door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers;
 • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van de gemeente?

 • Een projectleider als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week) die de randvoorwaarden voor één of meerdere Tiny Forests regelt (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera).
 • Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest.
 • Zich inspannen om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN geschikte locaties Tiny Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest .
 • Eindverantwoordelijk te zijn voor het beheer van de Tiny Forests en samen met IVN, de initiatiefnemer en de school een beheerplan op te stellen voor de komende 10 jaar.
 • De Tiny Forests te verankeren in het (bomen)beleid.
 • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen.
 • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
 • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.