Onderzoek

Wageningen Environmental Research (WENR) monitort structureel 11 Tiny Forests. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd in samenwerking met tientallen speciaal getrainde IVN-vrijwilligers, ofwel citizen scientists. Zij monitoren sinds februari 2019 11 Tiny Forests in Almere, Delft, Den Bosch, Ede, Utrecht en Zaanstad.

Groene mini-oases in de stad, rapport Wageningen University & Research na vier jaar onderzoek

Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan zijn dan de temperatuur op straat. Deze minibossen in de stad vangen bovendien bij hevige neerslag veel water op, wat hard nodig is in een steeds droger wordend Nederland. Daarnaast geven Tiny Forests de biodiversiteit in de stad een boost.
Naar de onderzoeksresultaten

Bijdrage Tiny Forest aan klimaatmitigatie

Van de 11 Tiny Forests die door Wageningen Environmental Research gemonitord worden, is in 2020 de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging bepaald.
Naar de onderzoeksresultaten

Biodiversiteitsonderzoek

Tiny Forests trekken honderden verschillende plant- en diersoorten aan. Dat blijkt uit de tussenrapportage van het biodiversiteitsonderzoek, waarbij 148.255 waarnemingen zijn gedaan.
Naar de onderzoeksresultaten