Tiny Forest
Natuur in de Buurt
zaterdag07dec2019

595 plant- en diersoorten in biodiversiteitsonderzoek Tiny Forests

Tiny Forests trekken honderden verschillende plant- en diersoorten aan. Dat blijkt uit de tussenrapportage van het biodiversiteitsonderzoek, waarbij 148.255 waarnemingen zijn gedaan. Vrijwilligers hebben in totaal 595 dier- en plantsoorten gevonden. Dit varieert van regenwormen en duizendpoten tot spinnen en kikkers. Dit is exclusief de circa 40 verschillende soorten bomen en heesters die standaard in een Tiny Forest staan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (WENR) in samenwerking met tientallen speciaal getrainde IVN-vrijwilligers, ofwel citizen scientists. Zij monitoren sinds februari 2019 zeven Tiny Forests in Almere, Delft, Ede, Utrecht en Zaanstad.

In Zaanstad worden de twee bosjes zelfs al sinds 2017 gemonitord door de WENR met behulp van vrijwilligers. Uit de uitgebreide onderzoeksresultaten bleek dat met de aanplant van een Tiny Forest de biodiversiteit toeneemt. Dit is zeker het geval wanneer het wordt geplaatst op een versteende plek. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Tiny Forest Muziekplein dat ook wordt gemonitord. Een stuk stenen parkeerplaats werd omgetoverd tot minibos.
Muziekplein

Meer onderzoek

In 2020 worden naast de zeven bestaande bossen nog drie Tiny Forests toegevoegd aan het onderzoek. Daarnaast wordt komend jaar onderzoek gedaan naar de hoeveelheid CO2 die een Tiny Forest kan vastleggen. Volgens bestaande modellen legt een Tiny Forest naar verwachting 152.5 kilo CO2 per jaar vast. Zoveel stoot een gemiddelde auto uit tijdens een rit van 900 kilometer. In 2020 gaan onderzoekers de stamdiktes en –hoogtes meten, om de CO2-modellen te toetsen. Zo komen we er ook achter of Tiny Forests inderdaad harder groeien dan ander type bosjes. Tot slot wordt komend jaar onderzoek gedaan naar de waterbergingscapaciteit.

Aan de slag als Tiny Forest onderzoeksvrijwilliger?

Wij zijn op zoek naar onderzoeksvrijwilligers. Zowel beginners als experts kunnen aan de slag om de biodiversiteit in de Tiny Forests te monitoren. Voorkennis is niet vereist. Je krijgt een training van Wageningen Environmental Research en IVN over hoe je planten en dieren kunt herkennen en monitoren. Daarnaast word je ondersteund met zoekkaarten en krijg je een onkostenvergoeding. Van jou vragen we enthousiasme en commitment voor minimaal een jaar.

Tiny Forest

Waar kun je aan de slag?

In de gemeentes Almere, Delft, Ede, Den Bosch, Utrecht en Zaanstad voeren we de onderzoeken uit. In Almere zijn er drie Tiny Forest bij het onderzoek betrokken, In Utrecht en Delft hebben we in beide gemeentes twee Tiny Forest onderzoekslocaties. In Ede, Den Bosch en Zaanstad is er per gemeente één onderzoekslocatie. Vanaf 2020 worden er nog drie extra Tiny Forests onderzocht. Het Kristalbos in Delft,  Harendonksplekske in Den Bosch en Eigenwijze Artan in Utrecht.

Meld je aan als Tiny Forest onderzoeksvrijwilliger