Tuiny Forest buurtcampagne

IVN voert een Tuiny Forest campagne uit in een door gemeente gekozen buurt. Vaak zijn dit de buurten met veel verstening. We bieden burgers (met korting) Tuiny Forest pakketten aan, promoten ze in de buurt en organiseren met de buurt gezamenlijke plantdag(en).

Wat is een Tuiny Forest?

Een Tuiny Forest is een kant-en-klaar pakket met 5 inheemse bomen en 5 inheemse heesters en een zakje met inheemse zaden, inclusief een uitgebreide e-learning die burgers de mogelijkheid bied op het gebied van natuureducatie en verduurzaming dan alleen hun tuin te vergroenen. Verder staat hier ook alle ondersteuning die nodig is voor de aanleg en, wellicht nóg belangrijker, het onderhoud. Door de bomen en heesters dicht bij elkaar te planten op 6 m2 - een beproefde Japanse methode voor snelle herbebossing - groeit het bosje extra snel, en verbetert de kwaliteit van de bodem ook in rap tempo. Hoe meer van dit soort eilandjes door Nederland, hoe meer kans soorten hebben om te overleven, hoe gezonder de Nederlandse burger en hoe waterbestendiger uw gemeente wordt.

Waarom doen we dit?

Hittestress, waterberging en droogte zijn een steeds grotere uitdaging. Veel van onze wilde planten en dieren hebben het niet makkelijk, zeker niet in onze versteende  steden en gemeenten. Maar als je alle tuinen bij elkaar optelt, heb je het grootste natuurpark van Nederland! Stel je voor dat we die tuinen wat groener kunnen maken met een kant-en-klaar pakket vol gifvrije inheemse planten! Daarmee gaan we hittestress tegen, kan de bodem weer regenwater opnemen en geven we plant en dier een thuis. Met Tuiny Forest laten we de tuinen in Nederland weer bruisen van het leven.

Wat bieden wij gemeenten?

  • Begeleiding door een IVN-projectleider die samen met buurt, gemeente en andere partners (zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen) de Tuiny Forest Buurtaanpak doorloopt.
  • Een praktische manier om samen met bewoners te werken aan beleidsdoelstellingen rondom ruimtelijke adaptatie (hittestress, waterberging, droogte), herstel van het ecosysteem en verbetering leefbaarheid in de buurt.
  • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van onder andere Universiteit Wageningen naar effecten van een Tuiny Forest op ruimtelijke adaptatie, ecosysteemherstel en leefbaarheid in de buurt.
  • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
  • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tuiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van de gemeente?

  • Een projectleider vanuit de gemeente als vast aanspreekpunt die de randvoorwaarden voor de Tuiny Forests buurtaanpak regelt. Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van de Tuiny Forest buurtaanpak.
  • Zo mogelijk de Tuiny Forests te verankeren in het beleid voor ruimtelijke adaptatie en biodiversiteit.
  • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en buurtbewoners.
  • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
  • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.

Contact

Sjoerd Luiten, projectleider IVN Natuureducatie, s.luiten@ivn.nl, 06-11888934.