Zuid-Holland
Natuur in de Buurt
donderdag29sep2022

‘Samenwerken aan buurten waarin natuur de hoofdrol speelt’ 

Terugblik symposium Groene Gezonde Leefomgeving

Buurten en wijken vergroenen levert veel op: gezondere bewoners, minder hittestress en een grotere biodiversiteit. Het staat dan ook hoog op de agenda bij veel gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland en Zeeland. Tijdens het symposium Groene Gezonde Leefomgeving in Dordrecht op 27 september deelden zij concrete tips en inspirerende praktijkvoorbeelden met elkaar. Een belangrijke conclusie: we hebben elkaar nodig om nog verder op te schalen. ‘Elk kind verdient het om slootje te springen en in bomen te klimmen’, aldus wethouder Rik van der Linden.

‘We gaan van een samenleving waarin natuur een bijrol had, naar een samenleving waarin natuur een hoofdrol heeft’, zegt dagvoorzitter en IVN-directeur Jelle de Jong tijdens de aftrap van het symposium. Dat blijkt ook uit de verhalen van de sprekers. Annemarie Lammers van de gemeente Dordrecht vertelt bijvoorbeeld over de ambitie van de gemeente Dordrecht; het is het streven om 5 procent van het bebouwde gebied in te richten voor spelen, ontmoeten en beleven. Bovendien wil Dordrecht dat in 2030 tenminste 80% van de scholen een groen schoolplein heeft. 

Opschalen door samenwerking

Symposium GGLO 3.jpgDordrecht is aangesloten bij de Groene Cirkel Gezonde Stad, een provinciaal netwerk waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken om verduurzaming te versnellen. Dat doen ze door samen vraagstukken op te lossen, zoals: hoe kun je groene gevels en daken voorzien van voldoende water en hoe kun je de kwaliteit van groen verbeteren. Deze samenwerking is essentieel om op te kunnen schalen, vertelt Linneke van Heemskerck van de provincie Zuid-Holland. Samenwerken gebeurt ook binnen Alles is Gezondheid, een samenwerkingsverband van 3.000 organisaties. Dit netwerk ontwikkelt praktische instrumenten die laten zien wat de effecten zijn van de natuur op onze gezondheid. Zoals een handleiding voor artsen, een infographic met wetenschappelijke cijfers en een praatplaat om domeinoverstijgend in gesprek te gaan.  

Bewoners betrekken

Hoe neem je bewoners mee bij het vergroenen van hun buurt? ‘Leg het niet van bovenaf op’, zegt Tom Harbers van welzijnsorganisatie Het Volgelnest uit Dordrecht. De organisatie onderzocht wat buurtbewoners belangrijk vinden rond vergroening. De conclusies: de meerderheid wil meer groen, maar het moet wel functioneel zijn (bijvoorbeeld bomen met eetbare vruchten) en er netjes uitzien. Bewoners schetsen mee aan vergroeningsplannen voor de buurt en de welzijnsorganisatie helpt hen op weg met gratis plantenpakketten voor hun tuin. 

Het Vogelnest trekt samen op met andere partijen, zoals de gemeente en woningcorporatie Woonbron. ‘Met kleine aanpassingen kun je al veel doen voor de biodiversiteit’, vertelt Arjan Loeve van Woonbron tijdens een van de workshops. ‘Denk bijvoorbeeld aan geveltuintjes, nestkasten en een braakliggend terrein inzaaien met wilde bloemen.’ De corporatie richt zich niet alleen op vergroening in de wijken, maar kijkt ook wat intern anders kan, zoals duurzame materialen en bedrijfsauto’s gebruiken. Binnen Woonbron is een Green Team opgezet dat zich richt op beide sporen. 

Ondernemers verleiden 

Symposium Groene gezonde leefomgevingOok vastgoedeigenaren kunnen een belangrijke rol spelen in de vergroeningsopgave, bijvoorbeeld door hun daken en gevels te vergroenen. ‘De uitdaging daarbij is om eigenaren te verleiden’, vertelt Ron Kervezee van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente doet dat bijvoorbeeld door de kosten en de maatschappelijke en individuele baten heel concreet in beeld te brengen. Zo weten vastgoedeigenaren bijvoorbeeld hoe lang het duurt om een investering terug te verdienen en hoeveel hun vastgoed in waarde stijgt. 

Slootje springen

Laten we keuzes maken voor de leefomgeving die over 30 tot 40 jaar nog steeds goede keuzes zijn, zegt wethouder Rik van der Linden aan het einde van het symposium. Hij sluit de middag af met een wens voor de toekomst: ‘Elk kind moet de kans krijgen om slootje te springen, bomen te klimmen en op spannende rooftocht te gaan.’ 

Over het symposium

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de provincies Zuid-Holland en Zeeland en georganiseerd door IVN Natuureducatie. IVN werkt samen met lokale partners aan het vergroenen van de leefomgeving. Hoe IVN dat doet lees je hier.