Zuid-Holland
Gezondheid
maandag20jun2022

Pilot natuurinclusief werken: doet jouw bedrijf mee?

Gezocht: Bedrijven en organisaties die samen met ons aan de slag willen om een vitale, groene werkdag te realiseren. Een werkdag waar creativiteit maximaal de ruimte krijgt, minder ruimte is voor stress en samenwerken als vanzelf effectiever gaat. Meld je aan als pilotpartner van ‘Groen Werkt Beter’ en geef natuur een plek op de werkvloer. 

 • Werk volgens Design Thinking-methodiek aan het Groen Werkt Beter Stappenplan.
 • 3 á 4 bijeenkomsten, in co-creatie met ongeveer 6 medewerkers.
 • Krijg hierin gratis ondersteuning van IVN Natuureducatie, in ruil voor feedback op het stappenplan


Negen uur per dag zittend achter een beeldscherm in een vaak ongezonde en oninspirerende binnenruimte. Het is aan de orde van de dag, maar hoog tijd dat daar verandering in komt. IVN heeft met het programma ‘Groen Werkt Beter’ een stappenplan ontwikkeld waarin natuur een vanzelfsprekende plek krijgt in de werkdag van medewerkers.

Klinkt dit als iets voor jouw organisatie of bedrijf? Meld je dan aan, want we zoeken een pilotpartner om onze methodiek te testen. Bekijk hieronder de voorwaarden.

Meld je aan!

Ziekteverzuim terugdringen

Werkstress is en blijft een enorm probleem in Nederland, stress is beroepsziekte nummer één en kost werkgevers meer dan 3 miljard euro per jaar.  Het rustgevende effect van natuur kennen we allemaal. Slechts weinig werkgevers maken op dit moment echter gebruik van het stressverlagende effect van natuur. Natuur kan het ziekteverzuim namelijk wel met 20% terugdringen!

Aantrekkelijk werkgeverschap

De ‘war on talent’ is in alle hevigheid losgebarsten en steeds meer ondernemers hebben moeite om personeel te vinden en te behouden. Een groene werkomgeving is een aantrekkelijke werkomgeving. Natuur zorgt voor meer creativiteit, vitaliteit, optimisme, daadkracht en een betere samenwerking. Wat natuur nog meer wetenschappelijk bewezen voor ons doet op het werk vind je in dit whitepaper (.PDF).

‘Groen Werkt Beter’ stappenplan

De werkomgeving vergroenen is niet lastig. Gebruik maken van bestaand (en misschien wel nieuw) bedrijfsgroen is de grote uitdaging. Welke manieren van natuurinclusief werken past bij de specifieke bedrijfscultuur, het gebouw, werknemersbehoeftes en huidige manieren van werken binnen jouw organisatie? Daar heeft IVN het Groen Werkt Beter stappenplan voor ontwikkeld. Een innovatieve en integrale aanpak waarin we aan een aantal specifiek bij jouw organisatie passende groene interventies werken: in het werkproces maar ook fysiek. 

Groene interventies op maat

Het Groen Werkt Beter stappenplan is een traject gebaseerd op Design Thinking, waarin we in ongeveer vier maanden in vier co-creatie sessies werken aan een Buitenwerkbundel en een Groenplan. De Buitenwerkbundel omvat een aantal voorstellen om natuurinclusief werken vorm te geven. Het Groenplan bestaat uit ideeën over de manieren waarop binnen en buiten fysiek vergroend kan worden. In alle sessies staat de specifieke situatie van de organisatie centraal.

Daarnaast zorgen we voor een bewezen onderbouwing door met een voor- en nameting te laten zien welke effecten een meer natuurinclusieve werkdag heeft op bijvoorbeeld vitaliteit, werkplezier en concentratie van de medewerkers. Naast de werkgroep wordt ook de rest van de organisatie bij het programma betrokken met de IVN Groen Werkt Beter Challenges.  

Criteria voor aanmelden

 • Je bent gevestigd in Zuid-Holland
 • Er is intern een enthousiaste interne projectgroep (3 tot 6 personen) beschikbaar om deel te nemen aan het stappenplan. Het traject bestaat uit 3 à 4 co-creatie sessies van minimaal 3 uur per stuk. 
 • Er is een contactpersoon beschikbaar voor afstemming van het programma
 • Je bent bereid te experimenteren met het verschillende vormen van natuurinclusief werken in het werkproces. 
 • Begeleiding van het stappenplan is kosteloos. 
 • Budget voor het uitvoeren van het fysieke vergroeningsadvies uit het Groenplan is een pré.
 • Jouw organisatie heeft minimaal 25 medewerkers.
 • Je bent bereid om op te treden als ‘ambassadeur’ naar andere bedrijven en organisaties.
 • Je bent bereid tot het geven van feedback.

Vragen? 

Neem contact op met: Anne Boogaard, a.boogaard@ivn.nl

Meld je aan!