In het zonnetje

IVN’er Ant: ‘Ik wil bijdragen aan duurzame gedragsverandering’

Zuid-Holland 14 januari 2022

Deze maand zetten we Ant Brandenburg in het zonnetje! Als actieve IVN’er zet zij zich op allerlei manieren in om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. In 2018 is ze gecertificeerd tot natuurgids en momenteel rondt ze een opleiding tot wandelcoach af. Daarnaast houdt ze zich met allerlei projecten bezig: van het meenemen van kinderen in de natuur tot het oogsten van boompjes voor Meer Bomen Nu! 

Filosofie: welzijn voor al het leven op aarde

Het werk van Otto Scharmer (Theorie U) en Doughnut Economics van Kate Raworth vormen een inspiratiebron voor de manier waarop Ant te werk gaat. Het gedachtegoed dat schuilgaat achter het model van de donut-economie is dat de aarde een ecologisch plafond heeft. Dit is het punt waarop menselijk handelen de aarde schade toe brengt. Er is een veilige ruimte (binnen de donutring) waar mensen bewust kunnen consumeren, leven en produceren zonder schade aan de natuur of aan het klimaat toe te brengen. De binnenring van de donut vormt het sociaal fundament: de randvoorwaarden die nodig zijn om algemeen welzijn voor al het leven op aarde te bereiken. Daarom is het noodzakelijk om binnen de veilige zones van de donut te handelen. Ant hanteert een filosofie waarbij alle projecten die zij doet zowel winst opbrengt voor mens als natuur.

“Alles wat ik doe moet bijdragen aan duurzame gedragsverandering. Meer met de voeten op de grond en in directe verbinding met de natuur.”

Ze vertelt dat het mooi is om te zien hoe projecten die klaar zijn vrijwel altijd weer een basis vormen voor nieuwe ideeën en initiatieven. Zo zijn in de afgelopen tijd bijvoorbeeld het bloembollenasiel en geniet-ommetjes ontstaan.

Bloembollenasiel

Vanuit Groen Dichterbij worden mensen verbonden aan groene, duurzame projecten in Leiden. Op die manier kwam Ant in contact met Margreeth van Dam. Zij is betrokken bij een dagbestedingsproject in Leiden-Zuid dat bloembollen nieuw leven geeft: een bloembollenasiel. De filosofie van dit asiel is dat het zonde is om bloembollen nadat ze zijn uitgebloeid weg te gooien. Door de bollen op een bepaalde manier te behandelen kun je er namelijk voor zorgen dat ze een tweede kans krijgen om weer terug in bloei te komen.

Om ook de bollen aan de noordkant van Leiden een tweede kans te geven, kreeg Ant een getimmerde kist. Buurtbewoners kunnen hun bloembollen naar de kist brengen en vervolgens worden ze naar het project gebracht. Nadat de bollen zijn behandeld worden ze op allerlei plaatsen in de stad terug geplant. Daarmee is de cirkel rond en worden buurten opgefleurd met de mooiste kleuren.

bloembollen

Foto van de kist waarin buurtbewoners hun uitgebloeide bollen kunnen stoppen. 

Geniet-ommetjes

Een project dat Ant recentelijk heeft afgerond zijn de geniet-ommetjes. In Leiden zijn verschillende buurttuinen. Deze tuinen liggen op gemeentegrond en worden verzorgd door inwoners van de buurt. In principe kan iedereen zo’n tuin starten, zolang je het maar samen doet met anderen. Zo is onder andere een oude parkeerplaats omgetoverd tot prachtige bloementuin. Ze vertelt: “Het viel me op dat mensen die actief zijn in de verschillende buurttuinen elkaar helemaal niet kenden. Daarnaast merkte ik dat ze vaak tegen dezelfde dingen aan liepen. Daar wilde ik verandering in brengen en daarom ben ik begonnen met het organiseren van geniet-ommetjes in de Merenwijk in Leiden.”

Het doel van deze geniet-ommetjes is iedereen in de wijk kennis te laten maken met de buurttuinen. De tuinen zijn onderling met elkaar verbonden door routes die kris kras door de wijk heen lopen. Je loopt dus niet de typische route langs het fietspad, maar komt door allerlei straatjes en steegjes waar je normaal gesproken niet zomaar doorheen zou wandelen. In totaal is de route zo’n zes kilometer, opgebouwd uit verschillende ommetjes. Op die manier kunnen ook mensen die slecht ter been zijn of weinig tijd hebben voor een ommetje toch genieten van een wandeling langs de buurttuinen. Ben je benieuwd geworden naar de ommetjes? Kijk dan op de website.

Wil je meer weten over andere projecten van Ant, of over Theorie U of de Donut Economie? Kijk dan ook eens naar:

Ontdek meer over

Deel deze pagina