Hoe werken wij?

IVN Natuureducatie is een landelijk opererende organisatie met in elke provincie een kantoor (beroepskrachten) en vele afdelingen (vrijwilligers). Er werken meer dan 150 medewerkers bij IVN en er zijn ruim 9.000 vrijwilligers actief. Veel activiteiten, cursussen en projecten zijn direct beschikbaar voor iedereen die wil deelnemen. Om onze effectiviteit en impact te vergroten werken we daarnaast op programmabasis samen met overheden, NGO’s, scholen, woningcorporaties en andere organisaties. Financiering voor onze projecten komt uit verschillende bronnen, van lidmaatschapsbijdragen tot overheidsfinanciering, opdrachten van organisaties en toekenningen van fondsen. IVN heeft geen commercieel motief en heeft een ANBI-status.

Hoe werken wij samen met gemeenten?

Wij…

  • Ontzorgen gemeenten en organisaties bij participatie- en vergroeningsvraagstukken (bijv. door inzetten van bewezen succesvolle programma’s);
  • Werken altijd in afstemming met de opdrachtgever;
  • Vinden participatie een belangrijk onderdeel in onze programma’s
  • Zijn een onafhankelijke sparringspartner;
  • Hebben ervaring met de rol als verbinder tussen verschillende partijen (bijv gemeente en initiatiefnemers);
  • Bieden programma’s aan inclusief communicatie- en educatieondersteuning;
  • Gebruiken altijd biologisch en zoveel mogelijk inheems plantgoed;
  • Werken al aan veel succesvolle landelijke programma’s samen met gemeenten, zoals Tiny Forest, Groene Revolutie Schoolpleinen en Tuiny Forest.